Barbara Kucharska

„Miłością wieczną” – Galeria u Jezuitów, Poznań 2023

error: To zdjęcie jest Chronione